معرفی سازه های ال اس اف

 توسعه ورشد سریع جمعیت جهان در ده های اخیر سبب افزایش نیازهای روزمره شده است ، پیامد این موضوع برداشت بیش از اندازه از منابع طبیعی است. از طرفی مصرف منابع طبیعی و تبدیل آن به مصالح مصرفی،آلودگی محیط زیست را در بردارد. محقیقن و متخصصین براین باورند یکی از صنایعی که نقش به سزای درآلودگی محیط زیست دارد ساخت ساز بیش از اندازه و تخریب و دوباره سازی ساختمان هااست.
ازاینرودر کشور های توسعه یافته تلاش دارند که با راهکارهای مناسب مقدار مصالح مصرفی را در ساختمان ها کاهش دهند. این موضوع علاوه برآنکه مقدار مصالح مصرفی را کاهش می دهد ، پیامد آن کاهش وزن ساختمان است. که نقش به سزای در کاهش نیروی زلزله دارد .
به کار گیری روشهای ساخت صنعتی در ساختمان ها سبب کاهش مصالح مصرفی می شود که خود هم راستا به توسعه پایدار می باشد . فن آوری سازه های سبک فلزی(LSF) که به صورت گسترده ای در حال افزایش است از حدود 50 سال پیش مورد استفاده قرار گرفته است. از سال 1990 میلادی در ایالات محتده امریکا با فشار ساز مان های میحط زیستی در مورد استفاده از خانه های چوبی، شرکت های ساختمانی را برآن داشت که بیشتر در صنعت ساختمان از سازه های سبک فلزی استفاده نمایند. در همین راستا در تعدادی از دانشگاه ها دوره های دکتری در زمینه فعال گردید.
در کشور ما نیز با توجه به محدود بدون منابع و هم چنین قرار گرفتن در پهنه لرزه خیز، استفاده از این فنآوری در صنعت ساختمان چه به عنوان سازه اصلی، و چه به عنوان اعضای غیر سازه ای نظیر دیواره ها جدا کننده پیشنهاد می گردد. همچین در سال های اخیر با توجه به نیاز کشور به ساخت وساز سریع و پوشش نیاز های جامعه به مسکن و فضای کار، استفاده از سازه های سبک فلزی(LSF) توسعه یافته است . با توجه به مزیت سبکی سازهای ال اس اف این امر سبب کاهش تلفات جانی در هنگام زلزله میشود وهم محیط زیست را کمترآلوده می کند.
مطالعات انجام گرفته نشان می دهد، استفاده از این فن آوری مشکلات ساخت و سازیی که به طور معمول در ساختمان ها وجود دارد، کاهش یافته و زمان اجرا و منابع اقتصادی بهینه می گردد.
ساختار سازه ال اس اف
سازه ال اس اف همانند دیگر سازه های ساختمان شامل فنداسیون. سازه باربر ثقلی و جانبی است . در سازه این ساختمان ها از اجزای به نام ستونک(sutd) جهت انتقال بار قائم بهره جویی می شود. به طور معمول این ستونک ها از مقاطع ناودانی به لبه برگشتی تشکیل شده اند که به مقطع C موسومند. همه این ستونک ها در کف و تراز سقف ها به وسیله یک مقطع ناودانی از جنس همان استاد است وکه به مقطع U موسومند به یک دیگر متصل می گردند.جهت مقابله با بار جانی از مهار بند که می تواند از جنس استاد و یا تسمه باشند بهره جویی می گردد. خاطر نشان می شود جهت مهار جانی حتی می توان از تخته های چوبی و یا صفحات فلزی نازک نیز بهره جست.

 

lsf-1
محدویت ها
ضخامت  اعضاءکمتر از 3 میلی متر می باشد.
1-این گونه از سازه ها عمدتا برای ساختمان های کوتاه مرتبه وتا پنج طبقه در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد برای ساختمان های بلند مرتبه باید از ترکیب سازه LSF با دیگر سازه ها استفاده نمود.
2- محدودیت در اعمال بار های متمرکز سنگین.
3-ساختار اتصال سازه ای اعضاء  به صورت مفصلی می باشد.
4-نیروهای درونی بیشتر اعضا از نوع محوری و خمشی می باشد.( با توجه به باز بودن پروفیل ها پیچش کمتر اعمال می شود).
مزیت ها
سبکی پروفیل های تولید شده و مقاومت بالای آن.
تولید پروفیل با شکل های مختلف.
نصب سریع و آسان.
دقت بالا در تولید و جزئیات اجرایی.
مقاومت بالا در برابر پوسیدگی.
قابلیت بازیافت مجدد.
تولید انبوه ساده و راحت.

موارد کاربرد سازه ال اس اف

  • مقاوم سازی
بسیاری از ساختمان های موجود که مورد استفاده قرار می گیرند.از ابتدا با کاربری دیگری ساخته شده اند و اکنون کاربری دیگری دارند.به طور مثال سازه با کاربری مسکونی ساخته شده است و اکنون کاربری اداری دارد اولین راهکاری که می تواند مورد استفاده قرار گیرد بدون آنکه تغییری در سازه ساختمان ایجاد گردد. تغییر دیواره های قدیمی به دیواره ها سبک فلزی است. با این راهکار می توان وزن دیواره ها را تا 3/1 کاهش داد تا جبران اضافه بار ناشی ازتغییر کاربری باشد.
  • اضافه طبقه
توسعه روز افزون جمعیت و به دنبال آن افرایش نیاز به فضای کاری سبب می شود منابع موجود نا کافی باشد ازاین رو یا باید ساختمان های موجود تخریب و دوباره سازی شود که هم هزینه و هم آلوگی زیست محیطی را در بر دارد.
 راهکاری که می توان پیش نهاد کرد اضافه کردن یک طبقه برروی ساختمان های موجود می باشد. درصورتی که این عملیات به درستی انجام گیرد، بدون افزایش بار اضافی به ساختمان موجود،  می توان یک طبقه به ساختمان اضافه کرد.
نمونه های ازکارهای انجام شده:

lsf-2lsf-3

 

ساختمان مبتنی بر سازه ال اس اف

1-ساخت شهرک های
ساخت شهرک هایی که قرار است به صورت سریع ساخته شوند  می توانند بااین روش در زمانی به مراتب کمتر از ساخت و سازه معمولی صورت پذیرد.

lsf-4

2-ساخت کمپ های مهندسی و تجهیز کارگاه های بزرگ و کوچک در زمانی معقول.

lsf-5

 

3-ساخت ویلا در هر شرایط آب و هوای
lsf-6

lsf-7